เรื่องด่วน

ขอเชิญครูผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียนศึกษา 54 โรงเรียน ร่วมประชุมวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555 ดาวน์โหลดหนังสือ คลิก!
ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดสื่ออาเซียนต่างๆได้จากเว็บไซต์เดิม(ชั่วคราว) ได้ที่นี่ www.spiritofasean.com
เพลงประจำอาเซียน

 

 


The ASEAN Way

Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Looking out to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
We dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
we dare to dream,
we care to share for it’s the way of ASEAN
 
ASEAN Member

 

   เวียดนาม    กัมพูชา
   ไทย           บรูไน
   พม่า          ฟิลิปปินส์
   มาเลเซีย    ลาว
   สิงคโปร์     อินโดนีเซีย

ข่าว กิจกรรม 

 

 
 

เริ่มแล้ว!การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปริ๊นเซส เยาวราช กทม.


 


 

 
อาเซียนน่ารู้
กำเนิดอาเซียน


 
Clock
 
แนะนำสื่ออาเซียน

หนังสือเล่มนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้งอาเซียน และข้อมูลเกี่ยวกับ 10 ประเทศอาเซียน ทั้งในเรื่อง สกุลเงิน อาหาร พาหนะ ชุดประจำชาติ ฯลฯ ดาวน์โหลดที่นี้


 
Weather Report
 
Oil Price (PTT)
 
Exchange Rate